De FLINK Mentor

josette-de-goede

Josette de Goede

Flink Veranderen is een nieuw fris en flink bedrijf. Een bedrijf dat werkt met zelfstandig professionals die op kernelementen verbinding zoeken vanuit de gedeelde overtuiging: “we geloven dat het anders kan en moet in de zorgsector”. De Flinkers werken vanuit dezelfde merkwaarden. Flink heeft een duidelijke visie op succesvol veranderen, zonder gedoe….

Flink heeft een verhaal. Het is belangrijk om een zuivere verhaallijn te hebben en te houden; eerlijk, duidelijk, onderscheidend. We gaan voor samen leren, samen werken, samen impact maken. Om de zorg op de juiste plek te organiseren en te leveren zodat de zorgprofessionals kunnen doen waar het eigenlijk om draait: aandacht en goede zorg voor patiënten en bewoners. Ons Flink verhaal is tevens van belang om een gevoel van gezamenlijkheid te creëren, richting te bepalen maar ook om professionele ruimte te hebben om met een eigen kleur je vak uit te oefenen, zoals het past in waar we met elkaar voor staan.

Wij geloven namelijk dat een organisatie alleen goed kan functioneren wanneer er echte aandacht is voor elkaar, waardoor medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Zodat er effectief samengewerkt kan worden aan het gemeenschappelijk doel. Daarom helpen wij bestuurders en managers inzicht te krijgen in wat er speelt binnen de organisatie, helderheid te geven in de oplossingsrichtingen en de juiste focus aan te brengen in de uitvoering hiervan zodat de kwaliteit en de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft.

“Beyond our ideas of right-doing and wrong-doing, there is a field. I’ll meet you there”

– Rumi –

In de fase waarin Flink zich nu bevindt dienen zich een aantal vragen aan:

Hoe gaan we om met opkomende vragen?

De rol van de Flink Mentor

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches