Flink Top Coaches

- mentoring - coaching - intervisie -

Voor directeuren, bestuurder en toezichthouders

Ervaren top coaches in een Flink samenwerkingsverband

“We maken ons druk over de wezenlijke veranderingen in de zorg.

Veranderingen die om lef vragen.

Lef om door te pakken op ogenschijnlijk onoplosbare thema’s”.

ICF – AC – EMCC geaccrediteerd

Je ziet kansen, voelt urgentie en hebt ook vragen

Ben ik nog voldoende toegerust om te voldoen aan de eisen van onkreukbaarheid en onfeilbaarheid.Van Raad van Toezicht, de politiek of de media?

Kan ik wel zoveel weten, aanvoelen en goed beoordelen?

Hoe integer en vanuit welke waarden opereer ik onder druk?

Juist omdat je als bestuurder- directeur dagelijks de hoofdrol speelt, moet je zo af en toe in de zaal gaan zitten om het totale stuk te overzien.

Focus op organisatiedilemma’s

Eindverantwoordelijkheid

Zelf aan het roer gestaan

Inhoudelijk

Bedrijfsveranderkundige
strategische oriëntatie

Therapeutisch-psychologisch

Geaccrediteerde masters
in coaching en change

Als leider functioneer je binnen een veranderlijk krachten- en machtenveld. Hierin kun je jezelf op veel manieren en thema’s tegenkomen:

Complexiteit

schakelen tussen controleparadigma en loslaten

Integriteit

omgaan met versplinterde opinies en standpunten

Polariteit

omgaan met tegenstellingen: kiezen of ruimte geven

Het succes van de organisatie hangt sterk af van:

Jouw visie

hoe je vorm geeft aan organisatie- en bedrijfskundige vraagstukken

Jouw gedrag

en de manier waarop je mensen weet aan te zetten tot presteren en weet te inspireren

Het als een kracht zien

om samen met een coach te werken aan je persoonlijk functioneren of om stil te staan bij levensvragen

Executive coaching … voor leiders die

De Flink Top Coach

Werkt vanuit een inhoudelijk en sociaalpsychologisch perspectief:

De Top Executive Coach aanpak

We werken vanuit het perspectief van het Tetralemma dat zijn oorsprong kent in de Indiase logica; een 3000 jaar oude methode voor 21e eeuw beslissingen

Onze Flink Top Coaches

U bent een leider met een scherp oog voor anderen en organisaties. En toch wordt U geconfronteerd met deze vraag: Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf, of mijn eigen team?
Lees meer
Coen Aalders
Jan Moen richt zich momenteel vanuit zijn zeer uitgebreide ervaring op coaching van bestuurders/ directeuren.
Lees meer
Jan Moen
Josette heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring op het snijvlak van strategie, leiderschap en verandering.
Lees meer
Josette de Goede

De Top Executive Coach

Nieuwsgierig geworden? Behoefte om online af te stemmen?

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches