Flinke Veranderaar

krijg inzicht, helderheid en focus

De Flinke Veranderaar zorgt dat er effectief leiding wordt gegeven aan de verandering. U krijgt tijd om te focussen op de besturing van de organisatie.

De juiste focus om succesvol te veranderen

Leidinggeven aan verandering is leidinggeven aan een team; een sterk team in termen van functies, informatie, expertise, reputatie en relaties. Een team dat voldoende uitgerust en toegerust is. Daar moet de organisatie voor zorgen; omdat daarmee aan een belangrijke voorwaarde wordt voldaan voor het slagen van een verandertraject.

De ervaring leert ons dat dit eerder uitzondering dan regel is. Gemiddeld genomen hebben managers niet de rust, niet de aandacht om in de hectiek van het werk een veranderproces goed te leiden. Dit is veelal geen onwil maar onmacht. Soms onkunde wat echter geen verwijt en diskwalificatie is maar gewoon logisch: ieder zijn vak.

 

De Flinke Veranderaar heeft zelf als leider in de frontlinie gestaan, kent de  spanning van de praktijk en heeft zich diepgaand bekwaamd in de dynamiek van veranderprocessen, prestatiemotivatie van medewerkers en leiderschap in verandering.

 

De Flinke Veranderaar is een ervaren interim professional die:

Onze Flinke Veranderaars

Barry Popma is founder van Flink Veranderen en heeft ruim 20 jaar ervaring in het leidinggeven aan verandering in de VVT, revalidatie en ziekenhuiszorg.
Lees meer
Barry Popma
Nathalie van der Voort heeft ruim 20 jaar ervaring als projectleider, procesmanager, leidinggevende en adviseur gericht op strategie, innovatie en transities in de zorg- en profit sector.
Lees meer
Nathalie van der Voort
Lizzy geeft als adviseur, projectleider en (verander)manager al meer dan 15 jaar vorm aan de mensgerichte beweging in de zorg en het sociaal domein.
Lees meer
Lizzy van der Kooij
Wouter van Kooten heeft bijna 15 jaar ervaring als projectmanager, leidinggevende en adviseur gericht op processen, risico’s en innovatie in de zorg- en profit sector.
Lees meer
Wouter van Kooten
Mascha heeft ruim 15 jaar ervaring in het leidinggeven aan veranderingen. Zij is een strategische sparringpartner, tactische aanjager en praktische doener op het gebied van vernieuwing in de care, cure en sociaal domein.
Lees meer
Mascha Egberts
Finus Kuijs heeft 16 jaar ervaring als manager, directeur en bestuurder in zorg en welzijn en heeft daarvoor 13 jaar gewerkt in de uitgeverijwereld in commerciële functies.
Lees meer
Finus Kuijs
Barbara heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van cultuurveranderingen, leiderschapsontwikkeling en operationeel crisismanagement binnen de ouderen- en ziekenhuiszorg en GGZ.
Lees meer
Barbara van Iersel
Simone Jonker heeft ruim 20 jaar ervaring in verandertrajecten en hoger management binnen het publiek domein en sinds 2015 actief in Raden van Toezicht en besturen.
Lees meer
Simone Jonker
Matthijs Meester is een ervaren interim (HR) directeur en verandermanager. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met het leidinggeven aan strategische organisatieverandering in de zorg, sociaal domein en bij de overheid.
Lees meer
Matthijs Meester
Jeroen heeft ruim 15 jaar ervaring met het leidinggeven aan verpleeg- en behandelorganisaties binnen de revalidatiezorg en de VVT en daaraan gerelateerde veranderprocessen.
Lees meer
Jeroen Offermans
Jannet de Moor heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het sociaal domein en de zorg. Ze heeft een eigen zorgonderneming opgericht en deze als bestuurder bewezen succesvol en wendbaar doorontwikkeld binnen de transitie in de zorg.
Lees meer
Jannet de Moor

Een mooie periode samengewerkt met Barry. Hij heeft het verschil gemaakt door zijn positieve denkwijze zonder omwegen en subtiele aanpassingen op de werkvloer. Een persoon die zijn expertise om verandering te brengen in het werk waar maakt. Door zijn fijne persoonlijkheid en enorme mensenkennis ben ik geïnspireerd geraakt en zie ik mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

5/5

– Arlette Uitterhoeve
Verpleegkundige Medische Revalidatie Kliniek Revant

Waarom Flink Veranderen?

Omdat we weten hoe het moet

U staat voor een belangrijke verandering in de organisatie, ingegeven door in- of externe omstandigheden. De verandering moet een grote impact hebben op de organisatie en daarom is een visie op de verandering en een heldere aanpak essentieel.

70% van alle veranderinitiatieven mislukt. Er wordt vaak te veel geld, tijd en inzet van het personeel gevraagd. De oorzaak is dat de meeste organisaties onvoldoende voorbereid zijn en het veranderproces onvoldoende doorzien.

Flink Veranderen maakt helder waar de aandacht op gericht moeten worden en welke acties ingezet moeten worden.

Onze visie

Op basis van de inzichten die verkregen zijn uit de Startkwalificatie en uit het  Verandervermogen begeleiden wij u om de focus te houden tijdens het verandertraject.

Zo kunt u de focus houden op de besturing van uw organisatie.

De Flinke Veranderaar:

geeft inzicht

brengt rust en aandacht

is een leider in verandering

brengt helderheid

schets scenario's

adviseert over keuzes

houdt focus

bewaakt het proces

stuurt op resultaat

Het resultaat

Focus om succesvol te veranderen

De Flinke Veranderaar zorgt dat er effectief leiding wordt gegeven aan de verandering. U krijgt tijd om te focussen op de besturing van de organisatie. 

De Flinke Veranderaar:

Ik heb Barry leren kennen tijdens een verander traject voor staf adviseurs in het HagaZiekenhuis in Den Haag. In deze dynamische en topklinische omgeving heeft hij op zeer doeltreffende wijze de adviseurs anders doen laten denken en doen. Als coach stimuleert hij je om uit je comfortzone te stappen om de nodige verandering samen met de mensen te organiseren. Op een inspirerende wijze neemt hij je mee op (verander)reis en stimuleert hij je talenten om te komen tot een succesvolle verandering van mens en omgeving.

5/5

– Richard Verboom
Business Controller Haga Ziekenhuis

Hoe het traject eruit ziet

Stap 1

De startkwalificatie wordt ingezet voorafgaand aan de start van een verander- of verbetertraject in de vorm van een online vragenlijst die uitgezet wordt onder (een deel van of alle) de medewerkers.

Stap 2

Eerste ronde van de survey Verandervermogen: het moment waarop de veranderplannen en -aanpak van de directie naar de werkvloer zijn gegaan. Dit is het moment om inzicht te krijgen in de beleving en waardering van de medewerkers over het veranderinitiatief; waar nog knelpunten en verwachtingen liggen.

Stap 3

MT sessie om de uitkomsten te bespreken en betekenis te geven.

Stap 4

De uitkomsten van de Startkwalificatie en de eerste meting van de survey Verandervermogen, waar de vinger op de zere plek(ken) is gelegd en de ontwikkelpunten duidelijk zijn geworden, geven de concrete bouwstenen voor het plan van aanpak: met prioriteitstelling, tempo, fasering, inzet in- externe hulpbronnen en communicatieplan. Hiermee is helder waar de aandacht op gericht moeten worden en welke acties ingezet moeten worden.

Stap 5

Tweede ronde van de survey Verandervermogen: het moment waarop de medewerkers in hun werk de verandering merkbaar gaan zien en voelen. Dit is het moment waarop het leidend team moet weten welke ondersteuning de medewerker nodig hebben om de veranderingen in hun werk succesvol eigen te maken en toe te passen

Stap 6

Derde ronde van de survey Verandervermogen: het moment waarop de verandering overgaat van een project naar de dagelijkse operatie. Dit is het moment waarop getoetst wordt of de verandering stevig genoeg verankerd is in gedrag en processen zodat het zonder specifieke sturing deel kan worden van het reguliere werkproces.

Flinke Veranderaar: Stap 7

geeft inzicht, helderheid en focus op het veranderproces en stuurt op behalen van succes

De Flinke Veranderaar inschakelen

Flinke Veranderaar
Krijg inzicht, helderheid en focus
Gemiddeld uurtarief van
€125,-

Prijs kan plus-minus 15% variëren afhankelijk van de complexiteit van de opdracht:

Prijs exclusief BTW

Aan de slag?

Laat een bericht achter met uw vraag. Wij nemen binnen 12 uur contact met u op om kennis te maken en uw vraag te verkennen.

Liever direct een afspraak inplannen? Boek hier een vrijblijvend ZOOM kennismakingsgesprek!

Nieuwsgierig geworden? Behoefte om online af te stemmen?

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches