ik ben Flink

Jannet De Moor - Flink Veranderen © Fotografie: Martin Hogeboom

Jannet de Moor

Jannet de Moor heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het sociaal domein en de zorg. Ze heeft een eigen zorgonderneming opgericht en deze als bestuurder bewezen succesvol en wendbaar doorontwikkeld binnen de transitie in de zorg.

Flinke Veranderaar

Flinke Verbeteraar

Flinke Ontwikkelaar

Opdrachten

Flinke Verbeteraar
Zorgorganisatie K-Vriendelijk
Projectmanagement

Realisatie van meerdere logeer- en woonvoorzieningen binnen de Jeugdwet, Wmo, Wlz

Logeeropvang, dagopvang en beschermd wonen (Jeugdwet en WMO)

Begeleid Zelfstandig Wonen (WMO en Wlz)

Beschermd Wonen (Wmo en Wlz)

Flinke Verbeteraar
Zorgorganisatie K-Vriendelijk
Verander- en verbetermanagement

Disseminatie, implementatie transitie in de zorg en ambulantiseren van het zorgaanbod.

Reorganisatie bedrijfsvoering, doorontwikkeling organisatie (structuur), functiedifferentiatie, zelforganiserende teams, talentmanagement.

Strategie en meerjarenbeleid, opleidingsbeleid, werving en selectie beleid, kwaliteitsbeleid en ISO certificering, ICT beleid, medicatiebeleid, duurzame inzetbaarheid.

Jannet is vanuit innerlijke bewogenheid betrokken bij zorg. Zorgbehoeften in de samenleving veranderen en Jannet kan hierop anticiperen. Samenwerkingen met gemeenten en zorgpartners zijn gebaseerd op commitment en sterke relaties op te bouwen. Om het mensgerichte serviceniveau naar cliënten te kunnen blijven leveren, neemt ze ferme beslissingen en trapt ze op de rem als dat nodig is. Jannet is ook een teamspeler. Ze zet mensen in op basis van hun persoonlijke talenten en ambities. Zij voelen zich daardoor thuis in de organisatie met meer intrinsieke motivatie en bevlogenheid in de zorg.

Ze is energiek, ontwapenend en altijd nieuwsgierig naar wat het leven te bieden heeft.

5/5

– Harold Schenk –
Strategisch HRM, bij De Jong & Laan

Inhoudelijke kennis en ervaring

inhoudelijke kennis en ervaring 

 • Ruim 20 jaar praktijkervaring binnen de Jeugdzorg, Wmo en Wlz.
 • NVZD – Geaccrediteerd bestuurder
 • Nyenrode – Psychologie van leiderschap>
 • ICM – Finance for non-financial managers
 • Post HBO – Intensieve Ambulante Gezinsbehandelaar
 • HBO – Social Pedagogische Hulpverlening

specialiteiten

 • Kwaliteitsmanagement
 • Projectmanagement
 • Innovatie en ontwikkeling   
 • Duurzame in zetbaarheid
 • Scheiden van wonen en zorg

inhoudelijke kennis en ervaring 

Ruim 20 jaar praktijkervaring binnen de Jeugdzorg, Wmo en Wlz.

NVZD – Geaccrediteerd bestuurder

Nyenrode – Psychologie van leiderschap

ICM – Finance for non-financial managers

Post HBO – Intensieve Ambulante Gezinsbehandelaar

HBO – Social Pedagogische Hulpverlening

specialiteiten

Kwaliteitsmanagement
Projectmanagement
Innovatie en ontwikkeling     
Duurzame in zetbaarheid
Scheiden van wonen en zorg

Wat maakt mij als mens FLINK uniek

Ik ben Flink fit en sportief door krachttraining, hardlopen, tafeltennis en salsadansen
Ik ben Flink overtuigd van de complementaire kracht tussen feminiene en masculiene energie
Ik ben Flink ondernemend, zowel op persoonlijk als professioneel vlak; omdat stilstand achteruitgang is

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches