ik ben Flink

Foto Jasper Everts

Jasper Everts

Zeer ervaren interimmanager met ruim 20 jaar hands-on experience en VVT, revalidatiezorg, gehandicaptenzorg en welzijndssector.

Flinke Veranderaar

Flinke Verbeteraar

Flinke Ontwikkelaar

Opdrachten

Flinke Verbeteraar
Zonnehuisgroep Amstelveen 
Lokatiemanager Westwijk, PG verpleeghuis, kleinschalig wonen 

Op orde brengen van het huis, verbetering werksfeer, verzuim was 15% en groot personeelsgebrek.

Teambuildingsessies, verzuim teruggebracht naar 5%, succesvolle werving van nieuw personeel.

Corona bood ondanks alle onzekerheid ook kansen: uitzendkrachten de keus gegeven om in dienst te komen, veel tijdelijk personeel aan kunnen nemen (medisch studenten): zo hebben we Corona met elkaar buiten gehouden.

Flinke Veranderaar 
Libra Revalidatie Leypark
Interimmanager

Gespecialiseerde kliniek in Vroegtijdige Intensieve Neurorevalidatie.

Personele bezetting op orde gebracht.

Werksfeer en samenwerking verpleging met diverse disciplines verbeterd.

Flinke Verbeteraar 
Amie, PG Verpleeghuis Huis in de Duinen 

Verpleeghuis was onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie.

Binnen 6 maanden gelukt om toezicht opgeheven te krijgen.

Vooral door veel op de werkvloer te zijn, medewerkers aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en medewerkers opnieuw te scholen.

Flinke Veranderaar 
Volckaert
Interim clustermanager verpleeghuis (PG, somatiek, revalidatie)

Met In voor Zorg het traject "de werkvloer centraal" geïmplementeerd.

Cultuuromslag bewerkstelligt gericht op het nemen van verantwoordelijkheid door de medewerkers, de cliënt de regie geven en tegelijkertijd financieel gezond te blijven.

5/5

Inhoudelijke kennis en ervaring

Opleidingen
Beleid en Management Gezondheidszorg – Erasmus Universiteit
SIOO: Interimmanagement en Organisatieverandering
ITIP
Mindful coachen – Academie voor open Bewustzijn


Specialiteit

Vastgelopen bedrijfsonderdelen en/of locaties operationeel op orde brengen
Teams in beweging krijgen en enthousiasmeren
Werksfeer verbeteren
Goede medewerkers binnen halen en houden
Veranderen en vernieuwen

Wat maakt mij als mens
FLINK uniek

Ik hou van veranderingen, maak problemen bespreekbaar, kom met creatieve oplossingen.

Ik neem humor, energie en positiviteit mee. En ik leer van mijn fouten!

Typisch Rotterdams: direct, duidelijkheid en slagvaardig.

5/5

mijn Flinke kernwaarden

samen - werken

aandacht

betrokken

bewust maken

energie

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches