ik ben Flink

Mascha Egberts

Mascha Egberts

Mascha heeft ruim 15 jaar ervaring in het leidinggeven aan veranderingen. Zij is een strategische sparringpartner, tactische aanjager en praktische doener op het gebied van vernieuwing in de care, cure en sociaal domein.

Flinke Verbeteraar

Flinke Veranderaar

Flinke Ontwikkelaar

Opdrachten

Flinke Veranderaar
Adjunct-hoofd
Huisartsopleiding Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Lijnmanagement en de programmatische aansturing en uitvoering van het strategisch meerjarenplan

Cultuurinterventies op alle niveaus in het kader van de professionalisering van de organisatie.

Kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering (ICT, HRM, Financiën)

Kernteam lid Gezond en Gelukkig Den Haag, een regionale beweging van de gemeente en zorg- en welzijnspartners in samenwerking met LUMC- Campus Den Haag en Stichting Transmurale Zorg

Flinke Veranderaar
Senior projectleider
Ketenzorg Gemeente Westland

Een duurzame leidende coalitie gebouwd van vier gezamenlijke opdrachtgevers en uitvoerders van de keten (Wmo, Jeugdzorg, Participatie)

Identificatie en verbetering van integrale werkprocessen binnen de keten van samenwerking.

Ontwikkeling en uitvoering strategisch marketingcommunicatieplan.

Programma ontwikkeling en uitvoering van ‘Ont-moeten & Versterken’: aanreiken van relatie en kennis versterkende elementen op directie, middenmanagement en uitvoerend niveau

Flinke Verbeteraar
Transformatiemanager zorg- en dienstverlening in de buurt
Zorgbalans (VVT)

 

Verantwoordelijk voor de realisatie van de Wmo prestatieafspraken met diverse gemeentes.

Ontwerp en implementatie Programma Transformatie zorg- en dienstverlening in de buurt.

Ontwikkeling en uitvoering van veranderplannen in de thuiszorg.

Doorontwikkeling van de dienstverlening van ontmoetingscentra (dagopvang en begeleiding kwetsbare ouderen).

Flinke Verbeteraar
Hoofd Stafbureau
Cordaan (VVT)

 

Leidinggevende regionaal stafbureau ter ondersteuning van het primaire proces in de zorg, lid regio managementteam.

Positionering en inrichting van een servicegericht regionaal stafbureau.

Verbeterprogramma en implementatie klantgericht werken in de intramurale zorg en facilitaire dienst.

Realisatie strategische allianties met instellingen op het gebied van onderwijs, wonen, welzijn en zorg.

Opdracht was een programma te maken en uit te voeren voor een verbeterde structuur en samenwerking van de opleiding. Mascha richtte zich op het verbeterontwerp en de dagelijkse bedrijfsvoering, Ze gebruikt theoretische inzichten voor werkbare oplossingen. Ze zoekt altijd de verbinding; communiceert helder over het waarom van de operatie en gunt anderen succes. Ze moedigt teamleden aan het beste van zichzelf te geven en is daarin een voorbeeld. 

 

5/5

– Filia Kramp –
(ex) bestuurster, coach en auteur

Inhoudelijke kennis en ervaring

Opleidingen
Toekomst van organisaties en organiseren:UvA
Executive Change Management: SIOO
Organisatie en Management: HAN
Marketingcommunicatie: SRM
Communicatiewetenschap: UvA

Methodieken en certificeringen
V.U.C.A proof organiseren
Verandermanagement
Leiderschapsstijlen
Coaching: Kracht methode

Specialiteit
Rust, reinheid en regelmaat brengen in verwaarloosde organisaties.
Onderstromen in organisaties voor je laten werken en tot bovenstromen transformeren.
Leidende coalities bouwen om gedeelde opgaven/ambities waar te kunnen maken.

Wat maakt mij als mens
FLINK uniek

Fanatieke tennisster. Passioneel in het onmogelijke mogelijk maken.                  Geloof in groeikracht en de kwaliteit van de relatie; dat maakt samen(be)leven fun!

 

Mascha heeft gefungeerd als initiator, facilitator en katalysator voor het opzetten van een integrale aanpak in het sociaal domein. Als programma-manager heeft zij een nauwe samenwerking bewerkstelligd tussen de gemeente en primaire ketenpartners. Mascha is doortastend, doel- en resultaatgericht en is tegelijkertijd mensgericht en verbindend. Zij heeft overzicht, beschikt over veel wilskracht, energie en doorzettingsvermogen om gedaan te krijgen wat nodig is.

5/5

– Frits Dreschler –
Directeur cluster Dienstverlening bij Gemeente Westland

mijn Flinke kernwaarden

samen - werken

aandacht

betrokken

bewust maken

energie

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches