ik ben Flink

Flink Veranderen - Matthijs Meester © Fotografie: Martin Hogeboom

Matthijs Meester

Matthijs Meester heeft ruim 20 jaar ervaring met het leiden van verandertrajecten als HR-, bedrijfsvoering- en algemeen-manager, project- en programmamanagement.

Flinke Veranderaar

Flinke Verbeteraar

Flinke Ontwikkelaar

Opdrachten

Flinke Veranderaar 
Yulius
Interim-directeur HR

GGZ: kinder- en jeugd, volwassen, onderwijs.

Kwartiermaker voor de nieuwe directie, opbouw van 3 teams (M&O-Advies, Leren en Ontwikkelingen, M&O-Administratie), invullen van nieuwe (sleutel) functies.

Ontwikkelingen HR-Strategie, Leiderschapsprogramma, FWG-functiewaardering, opstart Strategische Personeelsplanning.

Flinke Verbeteraar
LUMC/Leids Universitair Medisch Centrum
Interim manager HR

Manager HR centrale HR-teams: Werken bij (arbeidsmarkt en recruitment), loopbaancentrum, HR-servicedesk, loket buitenland, organisatieontwikkeling en lean

Transitie en reorganisatie HR-teams.

Projecten: HR-strategie/meerjarenbeleidsplan, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, digitaal loopbaanportaal, samenwerking met Alrijne Ziekenhuis.

Flinke Verbeteraar
Laurens (VVT)
Interim-directeur HR

Laurens verkeerde in een ernstige crisis: onder van de curatele banken en inspectie (zwarte lijst), veel media-aandacht.

Verantwoordelijk voor de aansturing van HR (70 fte). Lid crisis- en directieteam.

Herinrichting en opbouw HR o.a. her-bemensing, teamontwikkeling, werken als businesspartner (opbouw van de interne academie voor mbo-scholing, ontwikkelen HR-MT.

Projecten: HR strategie/meerjarenplan, implementatie strategische personeelsplanning, opzetten en implementatie leiderschapsprogramma; arbeidsmarktcampagnes, verzuimaanpak, opbouw recruitment, flexpool, implementatie HR-software (Afas), sociaalplan, diverse reorganisaties.

Flinke Veranderaar
Stichting Anton Constandse 
Interim-verandermanager HR

Grootste aanbieder van begeleid en beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische aandoening in Den Haag e.o. (500 fte en 500 vrijwilligers). aansturen afdeling PO&O; samenvoegen Opleiden en P&O.

Projectleider doorontwikkeling organisatie incl. organisatiestructuur, nieuw MT, functiedifferentiatie en functieprofielen, zelforganisatie, reorganisatie bedrijfsvoering, overleg OR en bonden.

HR-strategie/meerjarenbeleidsplan, her-bemensing en teamontwikkeling, verzuimaanpak, opleidingsbeleid, opbouw recruitment, introductie en flexpool.

Matthijs is bovenal een goede en leuke collega. Scherp, slim, goed ingevoerd in de materie en hij verricht zijn werk met een goed gevoel voor humor. Matthijs kwam binnen als interimmer en heeft op doortastende wijze de fundamenten voor onze huidige HR afdeling gelegd.

5/5

– Hans Stravers –
directeur kortdurende zorg (COO) Laurens

Inhoudelijke kennis en ervaring

opleidingen, methodieken, certificeringen
Msc. Bedrijfskunde/Managementwetenschappen – OU
Drs. Arbeids- en Organisatiepsychologie – UvA
Filosofie – VUA

verder
Strategische Personeelsplanning (SPP) – Moon
Interimmanagement & Organisatieverandering  – SIOO
TA, NP, systemisch werken : Phoenix
Leiderschapsprogramma – De Baak
Prince2 – Lean Six Sigma – Black Belt
IT: masterclasses IT/IV
Bisl – ITIL-foundation

specialiteit
Denkkracht: van strategie naar implementatie, van analyse naar plan, van complexe vragen naar werkbare oplossingen, doordacht, creatief en met focus
Draagvlak: verbindend, coachen, luisteren, samenwerken, team-player, sparringpartner, organisatiesensitief, stakeholdermanagement
Resultaat: drive, energie, doorzettingsvermogen, koers vast, leverbetrouwbaar en executiekracht

Wat maakt mij als mens
FLINK uniek

Brede belangstelling in mens, organisatie, maatschappij, politiek, filosofie, meditatie en spiritualiteit. Kennis-omnivoor
Vader (3 pubers) en levenspartner
Hardlopen en golf
Sterk gecommitteerd aan de organisaties en mensen waarmee en waarvoor ik werk

Matthijs is een ervaren manager met passie voor veranderen en vernieuwen. Kan dossiers goed overzien, analytisch sterk, kan goed schrijven, laat als manager ruimte voor zijn team en stuurt op hoofdlijnen. Nieuwe uitdagingen motiveren Matthijs het beste. Hij houdt van lastige dossiers (inhoudelijk of managerial).

5/5

– Petra de Jongh –
voorzitter RvB Pieter van Foreest

mijn Flinke kernwaarden

samen - werken

aandacht

betrokken

bewust maken

energie

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches