Flink Veranderen

Het team

Barry Popma is founder van Flink Veranderen en heeft ruim 20 jaar ervaring in het leidinggeven aan verandering in de VVT, revalidatie en ziekenhuiszorg.
Lees meer
Barry Popma
Daniel Zavrel is ruim 30 jaar consultant, trainer-coach in bewust leiderschap, vitaliteit en mentale veerkracht in de publieke sector en internationale top ondernemingen. ​
Lees meer
Daniel Zavrel
Arjan Bleeker is teamcoach in organisaties. Met ruim 15 jaar ervaring als senior leidinggevende in grote operationele organisaties met een verbeter- en veranderopgave.
Lees meer
Arjan Bleeker
Nathalie van der Voort heeft ruim 20 jaar ervaring als projectleider, procesmanager, leidinggevende en adviseur gericht op strategie, innovatie en transities in de zorg- en profit sector.
Lees meer
Nathalie van der Voort
Wim C. Croes geeft ruim 35 jaar leiding aan zeer uiteenlopende teams in binnen- en buitenland waarvan ruim 20 jaar als interim bestuurder in het publieke domein bij complexe veranderopdrachten.
Lees meer
Wim Croes
Lizzy geeft als adviseur, projectleider en (verander)manager al meer dan 15 jaar vorm aan de mensgerichte beweging in de zorg en het sociaal domein.
Lees meer
Lizzy van der Kooij
Wouter van Kooten heeft bijna 15 jaar ervaring als projectmanager, leidinggevende en adviseur gericht op processen, risico’s en innovatie in de zorg- en profit sector.
Lees meer
Wouter van Kooten
Mascha heeft ruim 15 jaar ervaring in het leidinggeven aan veranderingen. Zij is een strategische sparringpartner, tactische aanjager en praktische doener op het gebied van vernieuwing in de care, cure en sociaal domein.
Lees meer
Mascha Egberts
Josette heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring op het snijvlak van strategie, leiderschap en verandering.
Lees meer
Josette de Goede
Finus Kuijs heeft 16 jaar ervaring als manager, directeur en bestuurder in zorg en welzijn en heeft daarvoor 13 jaar gewerkt in de uitgeverijwereld in commerciële functies.
Lees meer
Finus Kuijs
Barbara heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van cultuurveranderingen, leiderschapsontwikkeling en operationeel crisismanagement binnen de ouderen- en ziekenhuiszorg en GGZ.
Lees meer
Barbara van Iersel

Onze merkwaarden

wat: samen - werken

Flink Veranderen vindt het van belang om met elkaar de klus te klaren. De ene keer is dat een heel concreet iets wat bereikt moet zijn (bv. het weer financieel gezond krijgen van de instelling met daarbij duidelijke getallen en uitkomsten), de andere keer is het een meer verkennend proces waar inspiratie en ontdekken meer de sfeer is. Hoe verschillend het ook is, wat gelijk is, is dat we dit samen met de medewerkers doen. Van hoog tot laag in de organisatie. We richten ons hierin niet op bv alleen het management of alleen op de werkvloer. Flink praat en werkt met iedereen die een rol heeft hierin. 

Als resultaat – product brengt Flink de klant dat er weer samen gewerkt wordt. Het gaat dan niet per se om samenwerken maar meer om samen werken. Het verschil zit hem er in dat samen werken doelgerichter is. Flink werkt met het doel voor ogen; met als resultaat dat medewerkers gericht zijn op dat wat er moet gebeuren, met elkaar en voor elkaar, voor patiënten, voor de instelling. Flink levert als resultaat dat het werk en de werkprocessen eenvoudig en overzichtelijk zijn waardoor er prettig, gefocust en met een gezamenlijk doel voor ogen gewerkt wordt.

waarom: aandacht

Aandacht staat voor de gefocuste rust voor het onderwerp waarop de aandacht is gericht. Het staat voor de bewuste keuze bij de ander te zijn, niet afgeleid te zijn en te willen worden…. omdat gefocuste aandacht ruime geeft aan het geheel, aan de eenheid. Of dit nu gaat om de interactie met een mens, om het waarnemen van een situatie, het bewonderen van een object etc. Aandacht vraagt om nieuwsgierigheid, het vraagt om het uitstellen van oordeel zodoende dat wat waargenomen of ervaren wordt in al zijn kleur en hoedanigheid zuiver bekeken kan worden… om het volledig tot zijn recht te laten komen. 

Flink wil zuiver kijken naar vraagstukken en problemen van klanten, Flink wil zuiver praten en zuiver doen. Dit vraagt aandachtigheid voor wat er is, het vraagt zorgvuldigheid, fijngevoeligheid en scherpzinnigheid. Omdat daarmee de juiste oplossing zich makkelijker aandient. Door het inzetten van aandacht, wat dus een bewuste activiteit is, voelen medewerkers zich gezien, hebben ze het gevoel dat ze van waarde zijn, dat ze ertoe doen. Dit is een belangrijke voorwaarde en succesfactor om prettig, doelgericht en succesvol met mensen samen te werken. Aandacht verbindt, geeft een gevoel van samen, erkenning en beloning.

hoe: bewust maken

Het samen werken heeft een doel, werkt ergens aan en werkt ergens naar toe. De inzet van medewerkers, hun tijd, expertise is altijd in schaarste. Veranderingen zijn niet vrijblijvend, ze hebben een urgentie of een verlangen. Om de kans op succes zo groot mogelijk te laten zijn, is het komen tot bewuste keuzes essentieel. Om bewuste keuzes te kunnen maken is een bepaalde mate van bewust zijn essentieel. 

Flink maakt bewust door inzicht te geven in wat er speelt bij de medewerkers en in de organisatie, door helderheid te geven in de oplossingsrichtingen en door focus te geven in de uitvoering ervan. Bewuste medewerkers maken bewuste keuzes. Bewuste keuzes geven richting, zijn bestand tegen een stootje, zijn efficient, zijn vitaal omdat er geen verspilling is van energie en inzet.

betrokken

Vanuit het samen doet Flink mee omdat Flink het zich aantrekt wat er niet goed loopt en de drijfveer heeft om te ondersteunen op die punten waar de klant het (even) niet zelf kan. Flink is betrokken door zich als “mede strijder” op te stellen, door te doen wat er gedaan moet worden. Door de extra mile te lopen, door harder te lopen, door soms anders te lopen om verwachting te overtreffen, door soms gaten dicht te lopen die niet bij de opdracht horen. Door zich niet te beperken tot hoe het hoort maar uitdaagt, de spanning op zoekt om hier de antwoorden te vinden naar verbetering. 

Flink is betrokken door aan de zijde te gaan staan van de “werkers”, aan de zijde van de medewerkers die willen bouwen. Flink is betrokken door de weg van de meeste weerstand op te zoeken en aan te gaan wat nodig is. Flink verbindt met de mens achter de functionaris om zo beide werelden weer samen te brengen. Flink kijkt over de grenzen van de opdracht heen door bewust stil te staan bij de impact van keuzes op de lange termijn. Flink gaat een relatie aan met de organisatie en de medewerkers, doet geen “opdracht” maar bouwt en werkt mee aan het succes van de organisatie.

energie

Flink is zelf in beweging en brengt beweging: nieuwsgierigheid tonen, ter discussie stellen, geen genoegen nemen met minder dan wat mogelijk is. Ruimte maken voor gesprek, focus brengen op doen! Omdat antwoorden zich tonen vanuit beweging en niet vanuit stilstand. We zoeken niet naar de beste blauwdruk maar bouwen de brug terwijl we er overheen lopen. Niet zo maar, maar met een intelligente manier van bewegen. 

Alles in een dynamisch evenwicht van ont-spannen, de mouwen oprollen, erkenning en waardering geven en successen vieren. Vitaliteit speelt hierin een belangrijke rol: energielevel, mindset en focus. Flink is energiek, doet en leeft dit voor. Stimuleert medewerkers en organisaties hierin omdat vitale medewerkers vitale keuzes maken.

Barry Popma heeft de transitie van de operationele stafdiensten in het ziekenhuis begeleid naar de rol van business partners en dus naar een waarde verhogende organisatie. Zijn betrokkenheid, persoonlijke verbinding en sensitieve aanpak waren bijzonder om te ervaren. En belangrijker nog, voor alle betrokkenen een positieve ervaring. Ik kijk terug op een succesvolle, leerzame en dynamische samenwerking.
5/5

– Jeanneke van Meulebrouck
Directeur HR en Organisatieontwikkeling             Leids Universitair Medisch Centrum

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches