Flink Veranderen heeft bijzondere mensen met een bijzondere drive te gast in de podcast serie “Flinke Verhalen”. Mensen met de drive om de wereld mooier, beter, eerlijker, gezonder te maken en die daar vanuit hun eigen professie, perspectief en verlangen hun rol verantwoordelijkheid in nemen. Mensen die met hun visie en praktijk een positieve invloed hebben op verandering.

Serie 3

Serie 2

Er wordt veel gesproken over het slimmer organiseren van de zorg. Over waar welke soort zorg het best op welke plek geboden kan worden. Op papier kunnen we het best aardig uittekenen. We snappen waar welke expertise ligt en welke zorg en aandacht de patient heeft meeste nodig heeft op welk moment van ziekte, herstel en verblijf. Toch is de praktijk weerbastiger dan we hopen of denken. Maar er zijn ook hoopvolle initiatieven, voorbeelden of gedachten die als inspiratie kunnen dienen.

In deze serie met als centraal thema “regie in de regio… droombeeld of (nabije) realiteit” staan we stil bij vragen als: wat is het machten- en krachtenspel, waarom lukt het de een beter dan de ander, welke spanning zit er  in de arbeidsmarktdynamiek, welke rol ligt hier voor (persoonlijk) leiderschap.

We gaan in gesprek met Laurens Knoop, Harry Starren, Wim Croes, Peter Langenbach, Mikkel Hofstee, Sabine Pinedo, Anne Mei The, Albert Jan Mante, Bas Pietersen, Hans Stravers.

Serie 1

Bestuurders en managers staan voor een grote vraag: wat heeft COVID 19 ons geleerd, welke boodschap is te beluisteren. Waar in ons systeem moeten we het anders doen, moeten we het wel anders doen? Of moeten we dit slim uitzitten? Als een intelligente lockdown? Hopen dat het ooit weer overgaat? Of grijpen we op enig moment dit aan om ons op cruciale onderdelen opnieuw uit te vinden? Zal er sprake zijn van een nieuwe moraal of moeten we terug naar het ‘oude normaal; naar een gezonde en duurzame ‘staat van zijn’.

Het zijn vragen over transitie over kanteling, over beweging; van organisaties en van medewerkers, van leiders en van volgers, van in beweging komen en beweging maken. Kortom: van veranderen.

We gaan in gesprek met Jan Rotmans, Guy van Liemt, Fabio d’Agata, Fenna Heyning, Remy Bonjaski en Peter Merry.

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches