ik ben Flink

Flink Veranderen - Simone Jonker © Fotografie: Martin Hogeboom

Simone Jonker

Simone Jonker heeft ruim 20 jaar ervaring in verandertrajecten en hoger management en sinds 2015 actief in Raden van Toezicht en besturen.

Flinke Veranderaar

Flinke Verbeteraar

Flinke Ontwikkelaar

Opdrachten

Flinke Veranderaar
Havenbedrijf Rotterdam
Eigenaar van de ontwikkeling

Vanuit de nieuwe visie ‘Circulaire Economie met mensen’, een innoverende aanpak opgezet en geïmplementeerd.

De visie is consistent door vertaald naar beleid en instrumenten zoals de nieuwe arbeidsmarktcommunicatie: ‘Come. Grow. Go.’, roulatiebeleid, driejarig CAO akkoord, leiderschapsprogramma, ouderenbeleid en tweejarig traineeship.

Mens & Organisatie is integraal onderdeel geworden van de ondernemingsstrategie en wordt vanuit integraal management principe opgepakt.

Flinke Veranderaar
Havenbedrijf Rotterdam
Initiatiefnemer en voorzitter

Gezien de mismatch op de arbeidsmarkt in het havenbedrijfsleven en de regio Rotterdam (385.000 banen) verschillende initiatieven vormgegeven.

Bedrijfsoverstijgend opzetten van een uitwisselingsplatform van talenten: Rotterdam Werkt! Met circa 14 partner bedrijven in Rotterdam en omgeving dit netwerk neergezet en ‘op z’n Rotterdams’ gewoon aan de slag gegaan.

Het is een succesvol platform geworden puur gericht op die uitwisseling van ‘onze beste mensen’ in welke vorm dan ook. Met elkaar over de schaduw van eigen bedrijf heen durven stappen en talenten behouden voor de regio Rotterdam.

Flinke Verbeteraar
Havenbedrijf Rotterdam
Transitiemanager

Integraal transitieprogramma aangestuurd met als opdracht: klantgerichtheid vergroten, toegevoegde waarde verhogen en integraal werken implementeren.

Transitie is functioneel aangestuurd met daarbinnen ontwikkelingssporen met eigenaren vanuit het hoger managementteam.

Voorbeelden reorganisaties (Commercie en Corporate Strategie/Business Strategie), procesverbeteringen administratieve processen, opzetten centers of expertise, verrijking en vereenvoudiging van besluitvormingsproces, havensamenwerking (nationaal) en ‘ruimte creëren voor nieuwe activiteiten’.

Flinke Verbeteraar
Havenbedrijf Rotterdam
Programma manager

Havenbedrijf breed implementeren van de AVG/GDPR wetgeving en voldoen aan de eisen die deze Europese wetgeving stelt.

Stevige tijdige integrale programmaorganisatie opgezet met eigenaren per proces. Processen binnen operatie, registratie (binnenvaart-)schepen, cookies website, klantregistratie-systemen en HR-processen. Checks and balances ingebouwd via audits Interne Accountants Dienst op proces en implementatie.

Na verloop van tijd programma organisatie opgeheven en uitvoering AVG/GDPR geborgd in de organisatie. Tevens onafhankelijke FG (Functionaris Gegevensbescherming) aangesteld.

Simone kan op unieke wijze de combinatie maken tussen mens en organisatie. Daarbij toont ze durf, doorzettingsvermogen en inzicht. Ze is tot he point en tevens een goede luisteraar. Simone blinkt uit in haar communicatie met mensen in haar omgeving (medewerkers, stakeholders, OR, politiek, toezichthouders en aandeelhouders). Simone komt het beste tot haar recht in changeopdrachten met een combinatie van inhoud én cultuur.

5/5

– Boudewijn Siemons –
COO Havenbedrijf Rotterdam

Inhoudelijke kennis en ervaring

opleidingen, methodieken, certificeringen
Executive Change Management – SIOO
Dealing with difficult people – Harvard Law School
Leiderschapsprogramma – RSM
Commissaris opleiding- RSM
Corporate Governance/ Secretaris opleiding- Governance University
Klinische Psychologie – RuL/UvA

specialiteit
Visie en strategie ontwikkeling, draagvlak creëren, orde in chaos scheppen, crisismanagement, onderhandelen, in kracht zetten, inspireren tot verandering en daarmee groei.

 

Wat maakt mij als mens
FLINK uniek

Hardloper – diverse buitenlandse marathons gelopen.

Ben graag op het water! (zeker niet erin!)

Droom van ooit een tweede thuis in Italië en ben vast begonnen met Italiaans leren.

Altijd werkend met ziel én zakelijkheid, voor mens én organisatie.

Simone is een integer, verbindend en doelgericht leider die vanuit maatschappelijke betrokkenheid en hoge kwaliteitsnorm complexe (veranderings-) vraagstukken en processen beschouwt en in de volgende fase brengt. Simone komt goed tot haar recht in verandertrajecten gericht op verbeteren van professionele cultuur, grote implementatietrajecten t.a.v. nieuwe besturingsfilosofie en programma’s waar verschillende belangen spelen en er duidelijk en koersvast gestuurd moet worden.

5/5

– Nicole van Son –
Bestuurder Stichting Inos

Simone heeft mij als CEO van het Havenbedrijf enorm goed bijgestaan, toen een veel omvattend verander proces gewenst en noodzakelijk was. Met oog voor detail en structuur, met respect voor mens en cultuur, heeft ze via een planmatige aanpak alle onderdelen van de transitie aangestuurd en vorm gegeven. Simone is analytisch sterk, hard werkend, zoekt altijd naar oplossingen, is gericht op resultaat en communiceert helder. Allemaal positieve eigenschappen die haar een sterke en plezierige leider maken.

5/5

– Allard Castelein –
CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V.

mijn Flinke kernwaarden

samen - werken

aandacht

betrokken

bewust maken

energie

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches