Verandervermogen

Krijg inzicht en helderheid

Met de online scan Verandervermogen krijgt u als leider helderheid in de veranderaanpak. En daarmee de rust dat u de juiste keuzes maakt. Keuzes die leiden tot voorspelbaar succes. Zonder gedoe.

We weten dat 70% van alle veranderinitiatieven mislukt. De oorzaak is dat de meeste organisaties onvoldoende voorbereid zijn en het veranderproces onvoldoende doorzien.

Flink heeft de overtuiging dat gedoe voorkomen kan worden door te niet gehaast te zijn, door met oprechte aandacht te kijken naar wat er is en dus te willen snappen en voelen wat er speelt. Waarom niet leren van de kostbare lessen die anderen al geleerd hebben? We weten dat een succesvolle verandering altijd een aantal fasen kent die tijd nodig hebben.

Waarom niet wat langer stilstaan? We weten dat het overslaan van stappen slechts een illusie van snelheid en voortgang geeft. Het maken van fouten in elk van de fasen kan grote negatieve gevolgen hebben.

Verandervermogen geeft helderheid in:

Het resultaat

Helderheid in de veranderaanpak

Met het programma Verandervermogen krijgt u als leider helderheid in de veranderaanpak. En daarmee de rust dat u de juiste keuzes maakt. Keuzes die leiden tot voorspelbaar succes. Zonder gedoe.

Flink, in deze Barry Popma, heb ik ervaren als een bevlogen en betrokken adviseur die op deskundige wijze zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau snapt waar het over gaat. In korte tijd komt hij tot de kern en neemt mensen me op de route naar anders en beter.

5/5

– Gharty Filemon
Manager behandelzaken WoonZorg centra Haaglanden

Waarom Flink Veranderen?

Omdat we weten hoe het moet

U staat voor een belangrijke verandering in de organisatie, ingegeven door in- of externe omstandigheden. De verandering moet een grote impact hebben op de organisatie en daarom is een visie op de verandering en een heldere aanpak essentieel.

70% van alle veranderinitiatieven mislukt. Er wordt vaak te veel geld, tijd en inzet van het personeel gevraagd. De oorzaak is dat de meeste organisaties onvoldoende voorbereid zijn en het veranderproces onvoldoende doorzien.

Flink Veranderen maakt helder waar de aandacht op gericht moeten worden en welke acties ingezet moeten worden.

Onze methode

De online scan Verandervermogen is gebaseerd op het werk van John Kotter (hoogleraar aan Harvard, bestseller auteur op succesvol veranderen en wereldwijd de meest geraadpleegde expert opleidinggeven aan verandering).

Flink heeft de lessen van Kotter vertaald naar de praktijk van zorginstellingen in Nederland en meer dan 50 instellingen begeleid om veranderingen duurzaam succesvol te maken.

De survey is opgebouwd uit de 8 stappen van succesvol veranderen:

Het juiste klimaat voor de verandering scheppen

1. versterken gevoel van urgentie
2. vormen van een sterk leidend team
3. bepalen van de verandervisie

De organisatie bij de verandering betrekken en er voor toerusten

4. communiceren over de verandering en enthousiasmeren
5. bieden van juiste ondersteuning aan de medewerkers
6. vieren van korte termijn successen

De verandering implementeren en volhouden

7. vasthouden van de verandering
8. borgen van de nieuwe cultuur

Barry heeft mij enorm geholpen met het “uitlijnen” van mijn MT. Scherp in zijn observaties, opbouwend maar eerlijk in zijn feedback. Daar waar nodig wist hij ook de juiste “hulptroepen” in te schakelen uit zijn netwerk. En ook nog gewoon een heel fijn mens…

5/5

– Cor Calis
Voormalig ziekenhuisbestuurder – toezichthouder

Hoe ziet het programma Verandervermogen eruit?

Stap 1

De startkwalificatie wordt ingezet voorafgaand aan de start van een verander- of verbetertraject in de vorm van een online vragenlijst die uitgezet wordt onder (een deel van of alle) de medewerkers.

Stap 2

Eerste ronde van de survey Verandervermogen: het moment waarop de veranderplannen en -aanpak van de directie naar de werkvloer zijn gegaan. Dit is het moment om inzicht te krijgen in de beleving en waardering van de medewerkers over het veranderinitiatief; waar nog knelpunten en verwachtingen liggen.

Stap 3

MT sessie om de uitkomsten te bespreken en betekenis te geven.

Stap 4

De uitkomsten van de Startkwalificatie en de eerste meting van de survey Verandervermogen, waar de vinger op de zere plek(ken) is gelegd en de ontwikkelpunten duidelijk zijn geworden, geven de concrete bouwstenen voor het plan van aanpak: met prioriteitstelling, tempo, fasering, inzet in- externe hulpbronnen en communicatieplan. Hiermee is helder waar de aandacht op gericht moeten worden en welke acties ingezet moeten worden.

Stap 5

Tweede ronde van de survey Verandervermogen: het moment waarop de medewerkers in hun werk de verandering merkbaar gaan zien en voelen. Dit is het moment waarop het leidend team moet weten welke ondersteuning de medewerker nodig hebben om de veranderingen in hun werk succesvol eigen te maken en toe te passen.

Stap 6

Derde ronde van de survey Verandervermogen: het moment waarop de verandering overgaat van een project naar de dagelijkse operatie. Dit is het moment waarop getoetst wordt of de verandering stevig genoeg verankerd is in gedrag en processen zodat het zonder specifieke sturing deel kan worden van het reguliere werkproces.

Aan de slag?

Laat een bericht achter met uw vraag. Wij nemen binnen 12 uur contact met u op om kennis te maken en uw vraag te verkennen.

Liever direct een afspraak inplannen? Boek hier een online kennismakingsgesprek!

Veelgestelde vragen

Het Verandervermogen is een  online survey gebaseerd op het werk van John Kotter (hoogleraar aan Harvard, bestseller auteur op succesvol veranderen en wereldwijd de meest geraadpleegde expert op leidinggeven aan verandering).

Het programma Verandervermogen geeft helderheid in:

  • de fasen die in een succesvol en duurzaam veranderproces belangrijk zijn (zie de 8 stappen van het veranderproces)
  • de mate waarin deze verschillende fasen van het veranderingsproces goed worden doorlopen
  • de wijze waarop de medewerkers de voortgang van het veranderproces ervaren
  • de interventiemogelijkheden binnen de verschillende fasen van het veranderproces

Het Verandervermogen is geschikt voor bestuurders en managers in de VVT, Revalidatie- en Ziekenhuiszorg.

U snapt dat een gevoel voor noodzaak en een doordachte visie op de verandering en veranderaanpak kritische succesfactoren zijn voor het slagen van verandertrajecten.

U bent verantwoordelijk voor het wel slagen van een verandertraject en kan en mag hier ook de besluiten in nemen, inclusief budget.

U wilt niet overhaast van start, maar een weloverwogen keuze maken die stevig staat en blijft staan op de directie agenda. 

Met het programma Verandervermogen krijgt u als leider helderheid in de veranderaanpak. En daarmee de rust dat u de juiste keuzes maakt. Keuzes die leiden tot voorspelbaar succes. Zonder gedoe.
  1. De startkwalificatie wordt ingezet voorafgaand aan de start van een verander- of verbetertraject in de vorm van een online vragenlijst die uitgezet wordt onder (een deel van of alle) de medewerkers.
  2. Eerste ronde van de survey Verandervermogen: het moment waarop de veranderplannen en -aanpak van de directie naar de werkvloer zijn gegaan. Dit is het moment om inzicht te krijgen in de beleving en waardering van de medewerkers over het veranderinitiatief; waar nog knelpunten en verwachtingen liggen.
  3. MT sessie om de uitkomsten te bespreken en betekenis te geven.
  4. De uitkomsten van de Startkwalificatie en de eerste meting van de survey Verandervermogen, waar de vinger op de zere plek(ken) is gelegd en de ontwikkelpunten duidelijk zijn geworden, geven de concrete bouwstenen voor het plan van aanpak: met prioriteitstelling, tempo, fasering, inzet in- externe hulpbronnen en communicatieplan. Hiermee is helder waar de aandacht op gericht moeten worden en welke acties ingezet moeten worden.
  5. Tweede ronde van de survey Verandervermogen: het moment waarop de medewerkers in hun werk de verandering merkbaar gaan zien en voelen. Dit is het moment waarop het leidend team moet weten welke ondersteuning de medewerker nodig hebben om de veranderingen in hun werk succesvol eigen te maken en toe te passen
  6. Derde ronde van de survey Verandervermogen: het moment waarop de medewerkers in hun werk de verandering merkbaar gaan zien en voelen. Dit is het moment waarop het leidend team moet weten welke ondersteuning de medewerker nodig hebben om de veranderingen in hun werk succesvol eigen te maken en toe te passen

FlinkVeranderen zorgt ervoor dat u de online vragenlijst en het scanrapport ontvangt. Daarnaast ontvangt u een plan van aanpak en krijgt u een MT sessie. Tijdens deze sessie krijgt u persoonlijke begeleiding.

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches