ik ben Flink

Foto Wim Croes

Wim Croes

Wim C. Croes geeft ruim 35 jaar leiding aan zeer uiteenlopende teams in binnen en buitenland waarvan ruim 20 jaar als interim bestuurder in het publieke domein bij complexe veranderopdrachten.

Flinke Veranderaar

Flinke Verbeteraar

Flinke Ontwikkelaar

Opdrachten

Flinke Veranderaar 
Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland
Bestuursvoorzitter

Organisatie bestaande uit 3 cooperaties die ieder 3 regio’s met in totaal ruim 200 huisartsen op holdingniveau samensmelten. Het organiseren van de spoedposten voor huisartsen bij de 3 regio ziekenhuizen.

Creëren van nieuwe besturingsfilosofie en op basis daarvan implementeren van nieuwe topstructuur waarbij eigenaarschap op alle niveaus een belangrijk uitgangspunt.

Crisismanagement tijdens COVID 19.

Flinke Verbeteraar
Zonnehuisgroep Amstelland
Bestuurder

Tijdens de COVID 19 crisis aansturen van de organisatie en deelnemen aan stedelijke overleggen als ROAZ en samenwerkende zorgorganisaties.

Organisatie was blijven steken in een proces van zelforganisatie. Verbeterproces gericht op het meenemen van de organisatie in het proces van Richting & Ruimte en Bespreken, Aanspreken en Afspreken.

Verbetertraject op basis van aanwijzingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Flinke Veranderaar
Bartimeus
Bestuursadviseur

Het ondersteunen van Raad van Bestuur bij het ontwikkelingsproces bij het expliciteren van haar missie en strategie om de kennis & expertise organisatie te zijn voor mensen met een visuele beperking.

Het organiseren van een leiderschapstraject voor ruim 60 leidinggevenden.

Het adviseren over de topstructuur met specifieke aandacht voor verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en rollen die passen bij de herziene missie.

Flinke Veranderaar
Sociale werkvoorziening BREED in Nijmegen

Organisatie die voor 7 deelnemende gemeenten de uitvoering van o.a. de wet sociale werkvoorziening uitvoert. Organisatie was in een vertrouwenscrisis terecht gekomen en op zoek naar nieuw vertrouwen en elan.

Creëren van nieuwe besturingsfilosofie waarbij er verbinding is aangebracht tussen de primaire doelstelling om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en gelijktijdig nieuwe product markt combinaties ontwikkeld. Terugbrengen van Rust-Vertrouwen-Energie.

Leiderschapstraject met management en ondernemingsraad en cultuurverandering onder het motto "trots op jezelf-trots op BREED-trots op elkaar".

Wim heb ik in 2009 leren kennen en al jaren is hij een belangrijke sparringpartner. Of het nu gaat om een interimopdracht, meewerken aan onderzoek, ambitievraagstukken of specifieke organisatievragen, persoonlijke en kritische aandacht staan voorop. Met zijn oprechte belangstelling, zijn grote mate van deskundigheid en niet te vergeten zijn humor weet hij je altijd weer aan het denken te zetten. Het meest typerend vind ik hoe Wim daadwerkelijk vormgeeft aan duurzame samenwerking. Vanuit vertrouwen, wederzijds respect en zorg voor de lange termijn verbinding. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Voor mij is Wim dat ten voete uit.

5/5

– Annet van Zuijlen –
Lid raad van bestuur De Zijlen

Inhoudelijke kennis en ervaring

opleidingen, methodieken, certificeringen
2e officier speciale missies aan de KMA – leiderschap in gevaarlijke gebieden en crisissituaties
HEAO
Rijks Universiteit Groningen – MBA Global Economy
Psychometrie en organisatieantropologie
Lean Six Segma – Black Belt
Neuro linguïstisch programmeren

specialiteit
Leidinggeven aan veranderprocessen
Crisismanagement
Besturen, coachen en persoonlijke ontwikkeling
Innoveren en ondernemen

Wat maakt je als mens
FLINK uniek

Als ex-top volleyballer een combinatie van doorzettingsvermogen en strategisch inzicht. 
Altijd kinderlijk nieuwsgierig en enthousiast.
Ervaring en interesse in verschillende culturen met als specifiek aandachtgebied Latijns Amerika en schoonheid van deze landen en talenten van de inwoners.
Familiemens.

Met Wim constructief samengewerkt in een intensieve periode. Als (interim)directeur heeft Wim een grote bijdrage geleverd aan de (re)organisatie van dienstverlening van Alliade in het algemeen en de BV’s (Baanplus, Support &Co, Wil en Zorgkompas)in het bijzonder. Op het scheidsvlak van ZVW, WLZ, WMO en jeugdwet is het vaak balanceren en schakelen tussen diplomatie en een duidelijke koers hetgeen Wim uitstekend kan. Zijn betrokken inzet, mensgerichte benadering en professionaliteit heeft ons flink verder geholpen. 

5/5

-Wilfred Juurlink –
Bestuurder bij Zorgverlening Het Baken

mijn Flinke kernwaarden

samen - werken

aandacht

betrokken

bewust maken

energie

Flink Veranderen draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches